Bródno z kamieniem węgielnym, Wola z terminem otwarcia

Listopad 2019 roku przyniósł nam pierwsze stropy, wmurowanie kamienia węgielnego oraz przygotowania do budowy tuneli na bródnowskim zakończeniu II linii. Jednocześnie budowa odcinka tej nitki na Woli nie została ukończona w terminie, ale znana jest za to planowana data oddania go do ruchu. Poza II linią kontynuowane były sprawy dwóch stacji na linii M1 oraz projektu pierwszej części linii M3. Szczegóły poniżej – miłej lektury!

Kamień węgielny na Bródnie

Odcinek II linii od stacji C18 Trocka do stacji C21 Bródno, realizowany na mocy wartego blisko 1,4 mld zł kontraktu zawartego we wrześniu 2018 roku z konsorcjum firm Gülermak i Astaldi, wchodzi w kolejną fazę budowy. Na stacji końcowej C21 w czerwcu na dobre rozkręciły się rozpoczęte miesiąc wcześniej prace przy ścianach szczelinowych, zaś w połowie listopada rozpoczęto wybieranie ziemi spod pierwszego gotowego fragmentu stropu górnego. Wykonano go na wschodnim krańcu obiektu na wysokości ul. Łabiszyńskiej, pozostawiając w nim dwa otwory szybu startowego TBM oraz dwa otwory technologiczne, w tym jeden ze schodnią prowadzącą na pierwszy podziemny poziom. 27 listopada w podłogę tego poziomu wmurowany został uroczyście kamień węgielny. W wydarzeniu tym wziął udział prezydent miasta Rafał Trzaskowski (na zdjęciu tytułowym), a także m.in. dyrekcja Metra Warszawskiego i Zarządu Transportu Miejskiego oraz kierownictwo tureckiego i polskiego oddziału Gülermaka. Oprócz podpisanego przez oficjeli aktu erekcyjnego, do kapsuły czasu trafiły zdjęcia miejsc, w których powstają trzy nowe stacje, a także wizja metra najmłodszych warszawiaków – wykonane przez dzieci rysunki i maszyna drążąca z plastikowej butelki („maszynę” tę mieliśmy okazję zobaczyć w bemowskim punkcie informacyjnym przed wyruszeniem na zwiedzanie budowy stacji C4). Po symbolicznym zabetonowaniu tych przedmiotów przez władze, do działania zaproszeni zostali także przedstawiciele mediów. Zarząd Koła Miłośników Metra skorzystał z tej niepowtarzalnej okazji i dorzucił dwie kielnie betonu od siebie. Planuje się, że jeszcze w tym roku na plac budowy stacji C21 Bródno dotrą pierwsze elementy tarcz, zaś drążenie tuneli rozpocznie się w lutym bądź marcu 2020 roku.

Poziom -1 stacji C21 Bródno

Fabryka tubingów wznowiła produkcję

Wspomniane akapit wyżej przygotowania do budowy tuneli szlakowych odcinka bródnowskiego, dla fabryki tubingów oznaczają powrót do pracy. W ramach kontraktu na budowę odcinka centralnego, na Żeraniu utworzone zostało zaplecze wykonawcy oraz powstał zakład produkujący żelbetowe elementy obudowy tuneli wykonywanych maszyną TBM. Fabryka zlokalizowana w kwartale ulic Kupieckiej i Kaczorowej przygotowywała tubingi dla pierwszego fragmentu linii M2 w okresie od lipca 2011 roku do września 2013 roku, zaś na potrzeby rozbudowy 3+3 pracowała od początku 2017 roku do lipca 2018 roku. W sierpniu 2019 roku zakład uruchomiono ponownie, a na początku listopada poinformowano, że gotowych jest już 500 z 3900 pierścieni potrzebnych do wybudowania tuneli metra na Bródno. Linia produkcyjna składa się z 8 przystanków – przygotowane zbrojenie umieszcza się w formie i zalewa betonem, tak wykonany prefabrykat przechodzi przyspieszoną obróbkę cieplną przy użyciu pary, a następnie trafia na dwudniowe składowanie mające wyeliminować szok termiczny. Po nim sprawdzana jest jakość tubingu i jeśli wszystko jest w porządku, to jest on znakowany i odkładany w hali magazynowej, skąd po miesiącu trafia na plac, a z niego prosto na budowę. Ten miesięczny cykl produkcyjny oraz fakt wykonywania 20 pierścieni na dobę przez 5 dni w tygodniu wymusza odpowiednio wcześniejsze przygotowanie zapasu tubingów, które w czasie pracy maszyny TBM muszą być do niej dostarczane na bieżąco.

Gotowe tubingi magazynowane w hali
Fot. UM Warszawa

Budowa metra na Woli przedłużona

O ile budowa trzech stacji na Pradze-Północ i Targówku została ukończona w maju dzień przed terminem, o tyle trzy nowe przystanki na Woli mają mniej szczęścia. Stacje C8 Płocka, C7 Młynów i C6 Księcia Janusza, wykonywane przez Gülermaka na podstawie przeszło miliardowego kontraktu zawartego we wrześniu 2016 roku, powinny pierwotnie powstać do 29 listopada 2019 roku. Miesiąc wcześniej, 29 października, wykonawca złożył jednak protokół konieczności, w którym wskazał na brak możliwości przeprowadzenia własnych testów wewnętrznych z uwagi na opóźniającą się realizację przez innogy Stoen Operator podstawowego przyłącza energetycznego do stacji C7. Przez to niemożliwe było także przeprowadzenie odbiorów inwestorskich do umownego terminu prac budowlanych, dlatego władze podjęły decyzję o zmianie kolejności działań i ich realizacji według zmienionego harmonogramu. 21 listopada opublikowany został nowy plan działania, który w grudniu 2019 roku i styczniu 2020 roku przewiduje odbiory służb zewnętrznych, w lutym – złożenie wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie, do końca marca – przeprowadzenie niezbędnych procedur prawnych i w końcu 4 kwietnia 2020 roku – włączenie odcinka do eksploatacji. Terminy te opracowano na podstawie doświadczeń z odbiorów I etapu odcinka wschodniego do stacji C18 Trocka, który został uruchomiony w 4 miesiące od zakończenia budowy. Również z doświadczeń oraz ze względów proceduralnych, Metro Warszawskie wpisało przedstawiony harmonogram do dokumentacji kontraktowej.

Hala peronowa stacji C7 Młynów
Fot. UM Warszawa

Umowa na projekty dwóch śródmiejskich stacji, wybrany projektant metra na Gocław

W maju Metro Warszawskie ogłosiło dwa postępowania dotyczące zaprojektowania dwóch pominiętych stacji na I linii oraz przebiegu III linii od stacji Stadion Narodowy na Gocław. W czerwcu obydwa przetargi zostały przedłużone, a w lipcu nastąpiły otwarcia ofert.

20 listopada metro podpisało z wybranym we wrześniu Biurem Projektów „Metroprojekt” umowę na zaprojektowanie stacji A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów na I linii metra. Pod koniec lat 80. miały miejsce dyskusje i analizy czy przystanki te powinny być realizowane i ostatecznie w 1989 roku zapadła decyzja o odłożeniu budowy tych dwóch obiektów na później. Do sprawy powrócono w połowie zeszłej dekady, ale mimo to na linii M1 dalej funkcjonuje 21 z 23 pierwotnie planowanych stacji. Projekty, które powstaną w ciągu najbliższych dwóch lat, mają być podstawą do uzyskania pozwoleń na budowę oraz wykonania pominiętych stacji. Jeżeli całe przedsięwzięcie dojdzie tym razem do skutku, to zakłada się jego ukończenie najpóźniej w 2026 roku.

Podpisanie umowy na zaprojektowanie stacji A12 i A16
Fot. UM Warszawa

Dzień wcześniej, 19 listopada, spółka rozstrzygnęła postępowanie na opracowanie studium III linii metra od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Spośród 5 ofert za najkorzystniejszą uznano propozycję konsorcjum firm Egis i  Transeko. Wyceniły one swoje usługi na 1,907 mln zł oraz zadeklarowały stworzenie zespołu projektowego z odpowiednio doświadczonych inżynierów. Ich zadaniem będzie opracowanie dokumentacji, która określi najlepszy przebieg linii i najbardziej odpowiednie usytuowanie stacji, a także przedstawi założenia techniczne, własnościowe i ekonomiczne inwestycji. Wszystkie te dane będą następnie podstawą do wykonania badań geologicznych, opracowania studium wykonalności oraz wykonania projektów koncepcyjnych i budowlanych. Oczekujemy podpisania umowy z wybranym konsorcjum.

Rozważane przebiegi metra na Pradze-Południe
Mat. UM Warszawa

Piąta lokomotywa metra już w eksploatacji

sierpniowym zestawieniu poinformowaliśmy, że na STP Kabaty dotarła spalinowa lokomotywa manewrowa serii 794, wyprodukowana przez czeskie CZ Loko. Pojazd, zakupiony na podstawie kontraktu zawartego w kwietniu 2018 roku, uzyskał wszystkie niezbędne dokumenty, został odebrany i w połowie listopada włączono go do eksploatacji. 25 listopada Metro Warszawskie pochwaliło się w mediach społecznościowych swoim najnowszym nabytkiem oraz złożyło życzenia z okazji przypadającego wówczas Dnia Kolejarza.

Spalinowóz 794 014 na tle hali taboru pomocniczego
Fot. Metro Warszawskie

Inne informacje godne uwagi w skrócie

13 listopada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił budżet miasta na rok 2020. Na budowę II linii metra przewidziano 838,9 mln zł.

W weekend 15-17 listopada wykonawca metra na Woli odtworzył nawierzchnię i układ drogowy skrzyżowania ul. Kasprzaka z ul. Karolkową. Następnie odtworzono także ul. Kasprzaka w rejonie budowy wentylatorni szlakowej V9, dzięki czemu 30 listopada przywrócony został ruch tramwajowy na Prostej, Kasprzaka i Skierniewickiej. Linie 10 i 28 powróciły na swoje stałe trasy, zaś linia 11 wznowiła kursowanie.

22 listopada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. W temacie metra wymienił m.in. wrześniowe otwarcie trzech stacji na Pradze-Północ i Targówku, kontynuację rozbudowy II linii i opisane przez nas wyżej działania dotyczące stacji I linii oraz przebiegu III linii. Zapowiedziano także, że jeszcze w tym roku podpisana zostanie umowa na dostawę od 37 do 45 pociągów metra.

27 listopada Wojewoda Mazowiecki zawiadomił o nowym terminie rozpatrzenia wniosków złożonych przez Warszawę w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Z uwagi na dowody i wnioski złożone do toczących się postępowań przez właścicieli gruntów, sprawa lokalizacji stacji C1 z szybem startowym, wentylatorni V2, stacji C2, wentylatorni V3stacji C3 z komorą demontażową zostanie rozpatrzona do końca tego roku.

28 listopada odsłonięty został mural, wykonany na północnej elewacji budynku przy ul. Skierniewickiej 11. Grafika przedstawia słonia leśnego i wejście na stację metra, co nawiązuje do odkrytych rok temu na budowie stacji C8 Płocka szczątków prehistorycznego zwierzęcia.

Leave a Reply