Lipiec z metrowskiej perspektywy

Lipiec 2019 roku to trzeci miesiąc z rzędu, który podsumowujemy na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym przeglądem najważniejszych wydarzeń związanych z warszawskim metrem.

Kiedy metro do Trockiej?

Ostatnia stacja II linii na Pradze-Północ oraz dwie pierwsze stacje na Targówku zostały ukończone 10 maja, dzień przed umownym terminem. Już pod koniec kwietnia Metro Warszawskie rozpoczęło składanie wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektów nowo powstałego odcinka, uruchamiając tym samym jego odbiory techniczne. 17 czerwca nowa trasa miała wszystkie niezbędne opinie sanepidu i straży pożarnej, pod koniec lipca zaś zakończone zostały odbiory. Do uruchomienia przedłużenia linii M2 do stacji C18 Trocka brakuje zatem tylko 6 dokumentów – pozwoleń na użytkowanie dla stacji C16, C17 i C18 oraz wentylatorni szlakowych V16, V17 i V18. Ich wydanie należy do obowiązków Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a zajęcie stanowiska w sprawie każdego obiektu poprzedzone jest kontrolą, która musi odbyć się w ciągu 21 dni od momentu wpłynięcia wniosku. WINB wyznaczył wszystkie te kontrole w okresie od 18 lipca do 18 sierpnia, ale w większości wniosków zostały już wskazane nieścisłości. W tej sytuacji termin otwarcia nowego odcinka II linii metra jest nadal sprawą otwartą. W międzyczasie na nowych stacjach prowadzone są różnego rodzaju dodatkowe, pozaodbiorowe próby, testy i ćwiczenia.

Ćwiczenia ratunkowe w tunelu w okolicach stacji C17 Targówek Mieszkaniowy
Fot. Młodzieżowa Drużyna Ratownicza – Warszawa

Nowości na budowach

Wprowadzone na początku czerwca zmiany przy budowie stacji C20 Kondratowicza pozwoliły na wgryzienie się w grunt i wykonanie pierwszych prac przy ścianach szczelinowych przejścia podziemnego pod ul. Świętego Wincentego. W pozostałej części placu budowy tego obiektu, w okolicach ratusza Targówka, również pracują specjalne głębiarki i umiejscowiona jest stacja bentonitowa. Inne dwie stacje tego odcinka, C19 Zacisze i końcowa C21 Bródno, są na tym samem etapie budowy – przekładane są instalacje, budowane murki prowadzące i głębione szczeliny.

Plac budowy stacji C20 Kondratowicza

Stacja C8 Płocka powoli zaczyna wyrastać ponad poziom gruntu, bowiem betonem zalewane są zbrojenia pod przyszłe ściany szybów windowych i wejść. Ponadto zamknięty został ostatni otwór technologiczny, którym jako ostatnie pod ziemię wprowadzono elementy schodów ruchomych (operacja ta widoczna jest na zdjęciu rozpoczynającym ten wpis). Wyrównano teren budowy i tym samym rozpoczęte zostały przygotowania do odtwarzania ul. Płockiej, które ma ruszyć w sierpniu. Na budowie stacji C7 Młynów wejścia również zaczynają nabierać kształtów, bowiem rozpoczęto montaż stalowych konstrukcji, które docelową będą oszklone i ozdobione neonem z nazwą stacji. Wyposażane są szyby windowe, a ostatni, czwarty, ma być gotowy do 9 sierpnia. W hali peronowej stacji C6 Księcia Janusza natomiast zamontowane zostały próbne elementy podwieszanego sufitu. Przestrzenna, ażurowa konstrukcja w kolorze zielonym, w połączeniu z czarną matą wygłuszającą, którą widzieliśmy podczas czerwcowej wizyty w tym miejscu, ma dawać wrażenie głębi i imitować szpaler drzew XIX-wiecznego ogrodu Ulrichów, który znajdował się w tym miejscu i do którego nawiązuje wystrój przystanku.

Próbka sufitu nad peronem stacji C6 Księcia Janusza
Fot. Metro Warszawskie

Pojawiła się gratka dla obserwujących budowę metra na Bemowie! Na budynku Urzędu Dzielnicy przy skrzyżowaniu Górczewskiej z Powstańców Śląskich, pod którym powstaje stacja C4 Bemowo, zamontowane zostały dwie kamery skierowane na plac budowy tego obiektu. Ich podgląd na żywo można znaleźć na stronie internetowej ratusza Bemowa. Należy ponadto odnotować fakt, że w ostatnich dniach lipca rozpoczęte zostały postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie bemowskiego zakończenia II linii warszawskiego metra. Wojewoda Mazowiecki obwieścił, że wszczął procedury dotyczące stacji C2 Chrzanów i C3 Lazurowa oraz wentylatorni V2 i V3. Niebawem należy spodziewać się podobnego ruchu dla STP Karolin i stacji C1 Karolin.

Plan STP Karolin według dokumentacji przetargowej z 2017 roku
Mat. Metro Warszawskie

Zmiany na drogach

Lipiec przyniósł dwukrotne zmiany komunikacyjne w okolicach budowy stacji C19 na Zaciszu. 5 lipca, z lekkim opóźnieniem względem pierwotnych planów, otwarte zostało skrzyżowanie Rolanda / Codzienna / Spójni / Figara. Nieprzejezdna pozostała dalej ul. Figara, pod którą bezpośrednio znajdzie się stacja, ale mimo to na podstawową trasę powróciły autobusy linii 512. 18 lipca natomiast, na potrzeby budowy łącznika przyszłych tuneli, budowniczowie zamknęli ul. Protazego na odcinku od Sawy do Litawora.

Rzutem na taśmę, bo 30 lipca, otwarta została ul. Pratulińska, która zniknęła na czas budowy stacji C18 Trocka. Przywrócony został odcinek między Handlową a Trocką oraz przedłużono go dalej w kierunku Zacisza. Obecnie kończy się on ślepo z uwagi na prace przy kolejnym odcinku II linii. Następnego dnia, dzięki przywróceniu Pratulińskiej oraz postępach przy „obwodnicy Targówka”, swoje trasy zmieniły autobusy WTP.

Sztuka w metrze

22 lipca o godz. 17:00 na dziedzińcu budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 zainaugurowano wystawę najlepszych prac przeszło 40 absolwentów tej uczelni z ostatniej dekady. Nosi ona tytuł „Metr od sztuki” i jest podsumowaniem 10 lat projektu „Coming Out” – corocznej, uroczystej prezentacji najciekawszych prac dyplomowych studentów dziewięciu wydziałów ASP. Jednocześnie jest to pierwsza wystawa artystyczna zrealizowana w całości w przestrzeni warszawskiego metra i jeden z największych europejskich projektów tego rodzaju. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, zaś głównym partnerem i mecenasem inicjatywy jest Ströer – wyłączny operator nośników reklamowych na II linii metra. To właśnie na nich znalazły się prace z różnych dziedzin sztuki – malarstwa, fotografii, scenografii i plakatu. Organizatorzy zaplanowali trasę zwiedzania, na której każda praca odsyła do następnej. Ścieżka ta ma ponad 1600 metrów, a obejrzenie całości może zająć od 2,5 do nawet 4 godzin. Na każdym dziele znalazł się kod QR, który po zeskanowaniu przenosi na stronę z informacjami o artyście i danej pracy. Skanowanie kolejnych kodów umożliwia wzięcie udziału w grze miejskiej. Ekspozycję można zwiedzać do 25 sierpnia.

Plakat wystawy
Mat. Metro Warszawskie

Są chętni projektować metro

W lipcu otwarte został oferty w dwóch majowych przetargach ważnych dla rozwoju sieci warszawskiego metra.

11 lipca Metro Warszawskie poznało firmy gotowe zaprojektować stacje A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów na I linii metra. O zamówienie to powalczą dwa podmioty, dobrze znane z projektowania stołecznej kolei podziemnej – Biuro Projektów „Metroprojekt” oraz ILF Consulting Engineers Polska. Zamawiający określił budżet na nieco ponad 7,7 mln zł brutto. Obydwie oferty zmieściły się w kosztorysie – Metroprojekt jest gotów wykonać te prace za 7,364 mln zł, zaś ILF życzy sobie 7,613 mln zł. Cena to jednak tylko 40% końcowej noty, pozostała część oceny zależeć będzie od doświadczenia projektantów.

Wizualizacja hali peronowej stacji A12 Plac Konstytucji z 1975 roku
Mat. „Założenia Techniczno-Ekonomiczne I linii metra w Warszawie”

16 lipca minął termin nadsyłania propozycji w postępowaniu na opracowanie studium III linii metra. Chętnych na jego wykonanie jest aż 5 – wspominany wcześniej ILF, Schuesser-Plan Inżynierzy, konsorcjum Infra Central Doradztwa z Instytutem Kolejnictwa, zespół Egis Poland, Transeko i Egis Rail oraz konsorcjum Arcadis z Idom Inżynieria, Architektura i Doradztwo i Idom Consulting, Engineering, Architecture. Kwota przeznaczona na ten cel to blisko 4,77 mln zł brutto. Potencjalni wykonawcy zaproponowali ceny od 1,907 do 4,041 mln zł, ale będzie stanowić ona tylko 58% oceny oferty. Punktowane będzie również w różnym stopniu doświadczenie czterech projektantów różnych dziedzin.

Dodatkowy peron stacji C14 Stadion Narodowy, przewidywany jako początek III linii

Bardzo dziękujemy miastu oraz metru i jego wykonawcom za kolejny miesiąc pełny zdarzeń dotyczących warszawskiej kolei podziemnej.

Leave a Reply