Luty 2020 roku w metrze

Minął luty 2020 roku. Mieszkańcy ocenili komunikację po otwarciu metra na Woli i z niecierpliwością oczekują uruchomienia nowego odcinka, zaś kolejne budowane fragmenty II linii osiągają kolejne podziemne poziomy. ZTM podsumowuje miniony rok, a Metro Warszawskie ogłasza przetargi dotyczące nadchodzących inwestycji. Poniżej rozwijamy wszystkie wspomniane zagadnienia – zachęcamy do lektury podsumowania ostatniego miesiąca!

Cisza o postępach na Woli

W listopadzie 2019 roku minął termin realizacji trzech wolskich stacji metra oraz zaprezentowano harmonogram dalszych działań, mających na celu uruchomienie nowego odcinka w kwietniu. Minął luty, zatem zgodnie z tym terminarzem inwestycja powinna być na etapie oczekiwania na pozwolenia na użytkowanie, ale, jak się dowiedzieliśmy w w styczniu, wówczas nie były jeszcze nawet wydane zamienne pozwolenia na budowę, które są wymagane z uwagi na zmiany wprowadzone w projektach. Od tamtej pory jesteśmy świadkami medialnej ciszy na temat budowy wolskiego fragmentu II linii metra. Na początku lutego w dzienniku budowy odcinka zachodniego tej nitki, publikowanym na stronie Metra Warszawskiego, pojawił się raport ze stycznia, w którym można przeczytać, że trwają prace wykończeniowe, testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych, usuwane są usterki oraz mają miejsce procedury odbiorów wewnętrznych, a ponadto w odniesieniu do stacji C7 Młynów i wentylatorni V8 zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ostatnich dniach lutego poinformowano natomiast, że od 8 do 15 marca nowy odcinek będzie integrowany z eksploatowanym fragmentem linii, co będzie wiązało się z utrudnieniami w kursowaniu metra i uruchomieniem komunikacji zastępczej. Mieszkańcy nad nowo powstałymi obiektami kolei podziemnej mogą zauważyć ostatnie prace odtworzeniowe, obejmujące m.in. układanie chodników czy sadzenie drzew, a także montaż okładzin, szyb, oświetlenia i neonów na wejściach i windach stacji, natomiast władze miasta prezentują to, co pod ziemią i podtrzymują wersję z udostępnieniem przystanków już za nieco ponad miesiąc.

Wejście nr 5 stacji C6 Księcia Janusza

Mieszkańcy ocenili zmiany komunikacji po wydłużeniu metra

9 lutego zakończono konsultacje społeczne dotyczące kształtu komunikacji naziemnej po uruchomieniu metra na Woli. W czacie z dyrektorem ZTM udział wzięło około 200 osób. Na 7 spotkań z mieszkańcami przybyło łącznie około 700 osób, które wypełniły 483 ankiety. Pocztą elektroniczną do ZTM skierowano 3699 wiadomości. Informacje na stronach ZTM i WTP wyświetlono 31 000 razy, wpisy na Facebooku przeczytało blisko 139 000 osób, zaś na Tweetetze prawie 95 000. Przypomnijmy, że zaprezentowany na początku grudnia projekt zmian obejmował 26 linii autobusowych. Najgłośniejsza krytyka ze strony pasażerów dotyczyła m.in. znacznego skrócenia trasy linii 171 i zabrania jej z krańca Torwar, wycofania linii 520 z Woli czy skrócenia przebiegu linii 112 na Bemowie. Obecnie trwa analiza zebranych materiałów oraz opracowywany jest raport z konsultacji i finalny projekt zmian w komunikacji. Jego publikacja planowana jest na marzec, a wdrożenie po uruchomieniu linii metra M2 do stacji Księcia Janusza, co, jak wspominamy akapit wyżej, zapowiedziano na 4 kwietnia.

Zaprezentowana w grudniu propozycja układu komunikacyjnego po przedłużeniu metra
Mat. Zarząd Transportu Miejskiego

Budowa na Bródnie i Bemowie osiąga kolejne podziemne poziomy

Na budowie wschodniej stacji końcowej C21 Bródno wykonawca rozpoczął wylewanie betonu na poziomie płyty dennej. Proces ten zaczęto na wschodnim krańcu obiektu, w którym zlokalizowano szyby startowe dla maszyn drążących tunele. Wykonanie stropu i kołysek startowych w tym miejscu umożliwi podziemny montaż zaplecza tarcz i opuszczenie ich czół, co jest kluczowe dla terminowej kontynuacji inwestycji. Nieco dalej na zachód nad placem budowy rozpięto już suwnicę, która będzie wykorzystywana do opuszczania na dół żelbetowych elementów tuneli. Pozostałe dwie stacje tego odcinka, C20 Kondratowicza i C19 Zacisze, również są już przygotowywane do wykonania pierwszych fragmentów najniższego poziomu.

Plac budowy stacji C21 Bródno

Na odcinku zachodnim rozpoczęto natomiast głębienie obiektów do poziomu -1. Kontynuowane są prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem kolejnych fragmentów stropów górnych stacji C5 Ulrychów i C4 Bemowo, a równolegle wydobywana jest ziemia spod wcześniejszych sekcji. Najbardziej zaawansowana jest jednak budowa torów odstawczych za stacją C4, z których, nietypowo względem poprzednich inwestycji, wyruszą maszyny drążące. Również nietypowy będzie pierwszy odcinek jaki pokonają, bo będzie to zaledwie 137 m do korpusu stacji. Na placu budowy, po zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich, widoczne są już otwory technologiczne o charakterystycznym kształcie, przez które opuszczone zostaną czoła tarcz (na zdjęciu tytułowym).

Strop górny stacji C5 Ulrychów

ZTM podsumował 2019 rok

W lutym Zarząd Transportu Miejskiego ukończył prace statystyczne za 2019 rok. Warszawski transport publiczny w minionym roku przewiózł 1,202 mld osób –  o 18 mln więcej niż w 2018 roku. Z metra skorzystało 241,8 mln pasażerów, co stanowi 20,1% wszystkich przejazdów i co w porównaniu z rokiem 2018 także oznacza spory wzrost, bo wynoszący aż około 50 mln podróżnych. Jeśli chodzi o pracę przewozową, to pociągi kolei podziemnej wykonały 37,2 mln wozokilometrów, czyli 14% całości. Przez większość okresu od stycznia do połowy września na linie metra w szczytowym okresie dnia powszedniego wyjeżdżało 48 pociągów, z czego 12 na linię M2. Po jej wydłużeniu o trzy stacje na Pradze i Targówku liczbę tę zwiększono do 15, a łącznie wzrosła ona do 51. Szczegółowe wartości można znaleźć w wydawanym co miesiąc informatorze statystycznym ZTM oraz dodatku za cały zeszły rok.

Infografika statystyczna za rok 2019
Mat. Zarząd Transportu Miejskiego

Kontynuacja działań związanych ze stacjami A12 i A16

podsumowaniu listopada informowaliśmy, że Metro Warszawskie podpisało z Biurem Projektów „Metroprojekt” umowę na zaprojektowanie, uzyskanie pozwoleń na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego nad budową dwóch stacji I linii – A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów. 19 lutego spółka ogłosiła natomiast postępowanie na doradztwo na etapie prac projektowych tych obiektów. Potencjalny wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania analiz, ekspertyz i opinii o charakterze technicznym i formalno-prawnym. Szczególny nacisk zostanie położony na ocenę rozwiązań technicznych, technologii budowy i etapowania prac, które mają zapewnić jak namniejsze utrudnienia na powierzchni i ciągłość ruchu pociągów na linii. Otwarcie ofert zaplanowano na 24 marca.

Przekrój stacji A12 według koncepcji z 2005 roku
Mat. Metro Warszawskie

Planowane usprawnienie ruchu pociągów na Kabatach

Drugim interesującym przetargiem ogłoszonym w lutym było postępowanie na zaprojektowanie rozbudowy układu torowego stacji A1 Kabaty. Zadanie podzielono aż na 11 etapów, obejmujących m.in. wykonanie ekspertyzy technicznej, opracowanie koncepcji, uzyskanie decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej, wykonanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wymagane dokumenty mają zostać opracowanie i zdobyte w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy, zaś nadzór będzie trwać do końca inwestycji, ale nie dłużej niż do końca 2024 roku. Zaplanowana przez Metro Warszawskie rozbudowa ma na celu zwiększenie liczby miejsc do zawracania pociągów za stacją końcową i usprawnienie wyjazdu pociągów z linii na Stację Techniczno-Postojową Kabaty, co razem ma się przełożyć na zachowanie płynności ruchu przy zmniejszeniu czasu następstw, jednoznacznym ze zwiększeniem częstotliwości. Między stacją A1 a STP biegną 4 tory – wschodni tor nr 1 kończy się pod ziemią i służy do ostawiania składu rezerwowego, środkowe tory 3 i 4 są wykorzystywane do zmiany kierunku oraz wjazdu i wyjazdu z STP, zaś zachodni tor nr 2 pełni jedynie funkcję zjazdu z linii na powierzchnię. Przy większej częstotliwości oraz wjazdach i zjazdach taki układ sprawia problemy – ruch w kierunku Kabat traci na płynności, a postoje składów kończących bieg trwają od przeszło minuty do nawet lekko ponad 3 minut. Inwestycja ma polegać na dobudowaniu łączników między torami 1 i 3 oraz 2 i 4 wraz z rozjazdami, co może za sobą pociągnąć także konieczność przebudowy peronów technologicznych czy nawet muru oporowego. Proponowane rejony zmian i ich warianty zawarto w analizie uwarunkowań przebudowy, opracowanej w czerwcu 2016 roku przez specjalistów z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, ale ostateczny kształt inwestycji przedstawi wyłoniony w przetargu wykonawca. Termin składania ofert upływa 10 marca.

Schemat układu torowego stacji A1 Kabaty

Leave a Reply