Kalendarium metra w Warszawie

Autor – Jakub Murat

LATA 1925-1945 – KONCEPCJA METROPOLITENU

22.09.1925 – podjęcie przez Zarząd Tramwajów uchwały o opracowaniu projektu kolei podziemnej
1926 – wstrzymanie wykonania uchwały z 1925 spowodowane chwilowym zmniejszeniem ruchu miejskiego i kryzysem ekonomicznym
1927 – powołanie Komisji do Budowy Kolei Podziemnych działającej przy Zarządzie Miejskim
07.03.1927 – zatwierdzenie przez Komisję do Budowy Kolei Podziemnych szkicowego planu tras metra

Schemat-1927
Plan warszawskiego metropolitenu z 1927.
Gustaw Taube jr

21.12.1927 – rozpoczęcie wykonywania otworów wiertniczych na dwóch projektowanych trasach (A: pl. Unii Lubelskiej – Muranów, B: Wola – Praga)
17.05.1928 – zakończenie wiercenia 89 otworów przez przedsiębiorstwo Rychłowski, Wehr i S-ka
04.04.1929 – uznanie przez komisję ekspertów podczas jej posiedzenia zebranego materiału za wystarczający do opracowania projektu wstępnego kolei podziemnej
06-07.1929 – wykonanie dodatkowych 10 wierceń na trasach wariantowych w okolicach kolejowego Dworca Głównego
01.07.1930 – rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Komunikacji projektu koncepcyjnego dotyczącego kolejowych tuneli średnicowych i przystąpienie do opracowania projektu połączenia metra z Dworcem Głównym
1930 – rozpoczęcie pertraktacji z podmiotami zagranicznymi mogącymi chcieć finansować budowę linii A
1930-1933 – zahamowanie prac studialnych nad warszawską koleją podziemną i likwidacja referatu w Dyrekcji Tramwajów przez kryzys gospodarczy
1936 – wygrana Jana Mucharskiego w konkursie na jednolite znaki komunikacji miejskiej, w tym znak metra

Logo metra z 1936 według projektu Jana Mucharskiego
Logo metra z 1936 według projektu Jana Mucharskiego.
A. Rogiński – „Bitwy o metro”

1938 – Dyrekcja Tramwajów postanawia wznowić studia nad koleją podziemną i aktualizuje prace wykonane w latach 1927-1930
29.10.1938 – konferencja z udziałem profesorów i akceptacja stanowiska BSKP w sprawie dodatkowych wierceń na zaktualizowanych trasach linii (A: ul. Puławska – pl. Komuny Paryskiej, B: ul. Płocka – Dworzec Wschodni)
14.11.1938 – powołanie przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego Biura Studiów Kolei Podziemnej (BSKP) przy Dyrekcji Tramwajów
lato 1939 – rozpoczęcie głębokich wierceń uzupełniających na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich z ul. Marszałkowską
01.09.1939 – przerwanie prac przez II wojnę światową
08-10.1944 – zaginięcie i zniszczenie większości opracowanych dotychczas dokumentów podczas Powstania Warszawskiego

 

LATA 1945-1950 – ETAP SKM

1945 – opracowanie przez Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) planów zagospodarowania przestrzennego Warszawskiego Zespołu Miejskiego i centralnych dzielnic Warszawy przewidujące budowę szybkiej kolei miejskiej (SKM)
1946-1948 – przekazywanie do BOS przez pracowników BSKP ocalałych materiałów i rysunków
06.02.1948 – przedstawienie Komisji Planowania Komitetu Wykonawczego Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy prac wykonanych przez Pracownię Komunikacyjną BOS

Schemat 1948
Schemat sieci SKM według projektu z 1948.
„Studia i projekty metra w Warszawie 1928-1958” pod red. J. Rossmana

11.02.1948 – utworzenie na mocy uchwały ww. Komitetu Biura Projektów Szybkiej Kolei Miejskiej (BPSKM) podporządkowanego Komisarzowi Odbudowy m.st. Warszawy
01.01.1949 – podporządkowanie BPSKM Centralnemu Biuru Projektów Architektoniczno-Budowlanych
25.03.1949 – rozpatrzenie przez Radę Komunikacyjną Ministerstwa Komunikacji przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Odbudowy „Projektu wstępnego I linii SKM w Warszawie: Młociny – Natolin” autorstwa BPSKM oraz ustalenie wytycznych dalszych prac
02.1950 – ukończenie przez BPSKM projektu budowy metra
03.1950 – prezentacja całości opracowań oraz decyzja Biura Politycznego i rządu z prezydentem Bolesławem Bierutem na czele o zwrócenie się o pomoc do ZSRR

 

LATA 1950-1957 – METRO GŁĘBOKIE

14.12.1950 – podjęcie przez rząd uchwały o rozpoczęciu budowy metra głębokiego na odcinkach Plac Komuny Paryskiej – Plac Unii Lubelskiej i Próżna – Targowa oraz powołującej Zarząd Budowy Metra jako inwestora, Metrobudowę jako wykonawcę i Metroprojekt jako biuro projektów przekształcone z BPSKM
01.01.1951 – rozpoczęcie działalności przez Metroprojekt
04.04.1951 – zarządzenie Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego i Ministra Komunikacji przenoszące wymienione jednostki do sektora budownictwa przemysłowego
14.06.1951 – rozpoczęcie prac od wytyczenia w terenie szybu S-6 Ogród Saski
08.1951 – rozpoczęcie głębienia szybu S-6 metodą studni opuszczanej
1951 – dalsze prace przy głębieniu 5 szybów przez Metrobudowę oraz 3 przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów z Bytomia
koniec 1951 – połączenie trzech jednostek zajmujących się budową metra w Zjednoczone Budownictwo Przemysłowe „Metrobudowa”
01.1952 – rozpoczęcie prac przy budowie przez Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 1
1952 – opracowanie ostatecznej wersji „Projektu Wstępnego Linii I Etapu Metra w Warszawie”
01.1953 – rozpoczęcie budowy odcinka praskiego techniką odkrywkową z wykorzystaniem klasycznych metod
02.1953 – rozstrzygnięcie konkursu na projekty stacji
01.04.1953 – włączenie na mocy uchwały Prezydium Rządu Zakładu nr 3 PRS i Kierownictwa Robót 51/25 PRK do ZPS „Metrobudowa” oraz przesunięcie terminu zakończenia inwestycji z 1957 na koniec 1959
04.1953 – montaż tarczy drążącej i przygotowania do prac w kierunku Wisły
24.10.1953 – uchwała Prezydium Rządu ograniczająca zakres prac do odcinka doświadczalnego obejmującego tunel szlakowy i komorę rozjazdową stacji W-3 Szwedzka oraz utworzenie Zespołu Robót Górniczych do realizacji tego zadania
01.11.1953 – ograniczenie prac zgodnie z uchwałą
20.03.1954 – położenie setnego metra tunelu na Targówku
jesień 1954 – wątpliwości Rady Technicznej „Metrobudowy” dotyczące słuszności doboru głębokości trasy

Budowa 1956
Budowa metra głębokiego w 1956.
Narodowe Archiwum Cyfrowe

1956 – koncepcja Metroprojektu spłycająca planowane trasy oraz przedłużenie linii północ-południe do Młocin i Służewca według wariantu sprzed 1951
1957 – decyzja władz nakazująca zakończyć prace przy odcinku doświadczalnym i zabezpieczenie wykonanych wyrobisk do ewentualnego wykorzystania w przyszłości oraz rozwiązująca ZPB „Metrobudowa” i ZRG
04.1957 – zakończenie budowy metra głębokiego w Warszawie

 

LATA 1957-1982 – PROJEKTY METRA PŁYTKIEGO W OKRESIE CENZURY

1958 – projekt wstępny metra płytkiego autorstwa Metroprojektu uwzględniający zaktualizowane założenia urbanistyczne opracowane przez Biuro Urbanistyczne Warszawy
1959 – początek polityki władz PRL ograniczającej rozwój Warszawy i zakazującej publikowania jakichkolwiek wzmianek o metrze
12.04.1962 – podjęcie przez prezydium stołecznej Rady Narodowej uchwały w sprawie poprawienia komunikacji miejskiej, w której polecono przygotowanie dokumentacji technicznej pierwszej linii SKM
12.1963-02.1964 – pierwszy projekt linii SKM opracowany przez Metroprojekt

Śródmieście 1964
Wizualizacja hali peronowej stacji Śródmieście z 1964.
Biuro Projektów Inżynieryjno-Komunikacyjnych „Metroprojekt” – „Założenia inwestycyjne budowy I linii Szybkiej Kolei Miejskiej Młociny – Służewiec w Warszawie”

1964 – akceptacja przez prezydium Rady Narodowej projektu SKM
1969 – prace wzmacniające kolejowy tunel średnicowy przed planowaną budową linii SKM
1971 – początek prac studialnych i projektowych metra płytkiego z zamiarem rozpoczęcia jego budowy w latach 1976-1980
1971 – opracowanie Metroprojektu pt. „System SKM w Warszawskim Zespole Miejskim”
26.04.1972 – decyzja prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy zlecająca Metroprojektowi opracowanie ZTE dla linii metra M1
09.1975 – przygotowanie przez Metroprojekt założeń techniczno-ekonomicznych I linii metra w Warszawie
1975-1981 – brak decyzji o budowie metra

 

LATA 1982-1995 – PIERWSZY ODCINEK PIERWSZEJ LINII

ursynow-1983
Wbicie pierwszego pala na Ursynowie między stacjami A4 i A5 uznawane za początek budowy.
Fot. z archiwum Metra Warszawskiego

 

LATA 1995-2008 – KOLEJNE ETAPY PIERWSZEJ I PRZYGOTOWANIA DO DRUGIEJ LINII

LATA 2008-2015 – CENTRALNY ODCINEK DRUGIEJ LINII

 

Kolejne etapy kalendarium w przygotowaniu. Publikacja już niebawem!

Dodaj komentarz