Mieszkańcy zdecydują jaka będzie ul. Górczewska po budowie metra

3 kwietnia 2018 roku miasto ogłosiło konsultacje społeczne „Górczewska w przyszłości. Jak ją widzisz?”, mające na celu ustalenie wyglądu tej arterii po budowie II linii metra. Rozmowy z mieszkańcami potrwają od 13 do 24 kwietnia, jednak organizacje społeczne rozpoczęły dyskusję na ten temat nieco wcześniej.

W środę, 11 kwietnia 2018 roku o godz. 16:30, odbyło się posiedzenie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego i Metra Warszawskiego oraz kilku lokalnych organizacji pozarządowych, w tym naszego stowarzyszenia. Obecni byli także projektanci z biura Arup, którzy na zlecenie ratusza przygotowali dwa warianty „nowej Górczewskiej” i podczas spotkania zaprezentowali wyniki swojej pracy.

Ulica Górczewska ciągnie się na długości przeszło 5 km od ul. Młynarskiej przez Wolę i Bemowo do granicy miasta. Opracowaniu podlegała znaczna jej większość jedynie bez końcowego odcinka na zachód od ul. Lazurowej. Przed rozpoczęciem budowy pierwszych stacji metra pod tą ulicą była to szeroka, wielopasmowa arteria wybierana przez tysiące kierowców dziennie, dlatego zdecydowano, że w przyszłości ma się ona stać ulicą przyjazną również niezmotoryzowanym. Po otwarciu czterech stacji kolei podziemnej zlokalizowanych dokładnie pod Górczewską oraz piątej w najbliższym otoczeniu ulicy, przewiduje się zmniejszenie ruchu drogowego, dlatego ma być mniej asfaltu, a więcej zieleni. Krótką charakterystykę dwóch wariantów zawiera poniższa tabela.

Wariant 1 Wariant 2
Klasa drogi zmiana z głównej G na zbiorczą Z zmiana z głównej G na zbiorczą Z
Przekrój ulicy 2 x 2 pasy ruchu 2 x 2 pasy ruchu oraz buspas
Skrzyżowania bez zmian rozbudowa skrzyżowania z ul. Syreny
Ścieżki rowerowe dwukierunkowe po obu stronach ulicy dwukierunkowe po obu stronach ulicy
Przejścia dla pieszych dotychczasowe i dodatkowe dotychczasowe i dodatkowe
Przystanki autobusowe w zatokach w zatokach i na jezdni
Miejsca postojowe
wzdłuż ulicy wzdłuż ulicy, liczniejsze niż w wariancie 1
Funkcja społeczno-integrująca miejsca reprezentacyjne miejsca reprezentacyjne oraz ciąg pieszy
Przestrzeń
wzbogacenie rzędami drzew i zielenią niską wzbogacenie rzędami drzew i zielenią niską oraz więcej przestrzeni dla pieszych

Po krótkim wprowadzeniu na temat konsultacji społecznych i założeń koncepcji, przeszliśmy do dyskusji. Projektanci wyświetlali kolejne arkusze równocześnie dla obydwu wariantów w celu ich porównania, zaś pozostali zgłaszali swoje zastrzeżenia i pomysły. Uwagi dotyczące samego metra nie padły, było natomiast kilka głosów o bezpośrednim otoczeniu przyszłych stacji.

Zachodni kraniec opracowania jest w zasadzie najmniej kontrowersyjny z całej koncepcji, toteż w obydwu wariantach jest niemal identyczny. Układ drogowy w okolicach stacji C3 Lazurowa zmieni się niewiele, a wygląd terenu położonego bezpośrednio nad przystankiem kolei podziemnej będzie przedmiotem odrębnego opracowania. Wiadomo, że będzie tam centrum przesiadkowe, ale jeszcze nie wiadomo w jakim kształcie.

Zachodni kraniec opracowania i okolice stacji C3 według wariantu 1
Mat. Urząd m.st. Warszawy

Na etapie projektowania stacji C4 Powstańców Śląskich przy bemowskim ratuszu miały miejsce bardzo gorące dyskusje i teraz, gdy zapadają decyzje o jej otoczeniu, rozmowa jest równie gorąca. Przywołana została zasada mówiąca o dostępie do przystanków komunikacji miejskiej z obydwu stron, która została złamana w przypadku przystanku tramwajowego po zachodniej stronie skrzyżowania Górczewskiej z Powstańców Śląskich oraz pojawiło się kilka pomysłów rozwiązania tej kwestii. Zaproponowano też wyprostowanie ścieżki rowerowej na południowo-wschodnim narożniku wspomnianej krzyżówki, która w obydwu wariantach ma niekorzystny uskok. Idąc dalej na wschód skrytykowano lewoskręty w wąską, osiedlową ul. Konarskiego, które można byłoby oddać niezmotoryzowanym bądź poszerzyć pas zieleni oddzielający dwie jezdnie Górczewskiej.

Elementem z otoczenia stacji C5 Wola Park, który nie spotkał się z akceptacją dyskutantów, był wjazd na parking zlokalizowany przed centrum handlowym o nazwie tożsamej z nazwą roboczą stacji. Uznano go za bardzo niebezpieczny ze względu na skrzyżowanie dróg kierowców i rowerzystów oraz zalecono podniesienie w tym miejscu przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej do poziomu chodnika. Poza tym dyskutowano którą lokalizację zebry łączącej obydwie strony Górczewskiej i przystanków autobusowych wybrać, by elementy te dobrze służyły pieszym i ostatecznie w tej kwestii za korzystniejszy uznano wariant 2 z przejściem przy ul. Białowiejskiej.

Dyskusja o niebezpiecznym wjeździe na parking przy CH Wola Park

Zdaniem części społeczników, przy stacji C6 Księcia Janusza, po jej wybudowaniu, z powrotem ożyje małe centrum lokalne. Z tego też powodu ważne jest, by przeprawa przez ul. Górczewską nie była wyzwaniem, zwłaszcza, że okolice zamieszkuje całkiem sporo osób starszych. Niestety, w propozycji biura Arup arteria przy skrzyżowaniach z ul. Księcia Janusza, Jana Olbrachta, Ciołka, Deotymy i Elekcyjną jest bardzo szeroka – przejścia dla pieszych są długie, a azyle między jezdniami bardzo wąskie, dlatego wskazano je jako element do zmiany. Uznano, że można je poszerzyć kosztem niektórych, być może zbędnych, lewo- bądź prawoskrętów. Zebrani zadali także kilka pytań dotyczących lokalizacji przystanków autobusowych i planowanego układu komunikacji miejskiej po odtworzeniu tego fragmentu ulicy. Odpowiedzi były zadowalające i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Otoczenie stacji C7 Młynów zostało pochwalone za przestrzeń dla pieszych i rowerzystów oraz możliwość dogodnych przesiadek. Zdecydowanie nie poparto natomiast rozwiązania południowego wlotu ul. Sokołowskiej z dużą powierzchnią wyłączoną z ruchu i pofalowaną ścieżką dla cyklistów. Uznano, że będzie to bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie dochodzić będzie do licznych wypadków z udziałem kierowców wyjeżdżających z osiedla i rowerzystów niewidocznych zza wejść do metra. Zaproponowano, by wlot ten, jak i całą ulicę, uczynić jednokierunkową na południe bądź całkowicie zlikwidować ten wlot. Można tak zrobić, gdyż pobliskie osiedle ma gęstą siatkę ulic oraz może zostać skutecznie obsłużone przez sąsiednią ul. Syreny.

Skrzyżowanie ul. Górczewskiej z ul. Sokołowską w wariancie 2
Mat. Urząd m.st. Warszawy

Jest nam bardzo miło, że mogliśmy wziąć udział w opisanym spotkaniu KDS ds. Transportu i poznać opinie innych o planowanym otoczeniu pięciu przyszłych stacji metra. Zachęcamy wszystkich mieszkających przy ul. Górczewskiej i korzystających z niej do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Jest to szansa na wspólne stworzenie ważnej ulicy przyjaznej wszystkim jej użytkownikom.

Dodaj komentarz