Spotkanie jubileuszowe

Karol J. Lubaczewski
7 kwietnia 2003

Jak co roku w drugi poniedziałek kwietnia – w dniu 7 kwietnia – spotkaliśmy się z osobami reprezentującym Metro Warszawskie. Spotkanie miało charakter małego jubileuszu. Gospodarzem spotkania był Zarząd Metra Warszawskiego sp. z o. o.

Trzeba koniecznie zaznaczyć, że w wyniku przekształceń prywatyzacyjnych od dnia 1 stycznia 2003 firma nosi miano spółki: Metro Warszawskie Sp. z o. o., a jej jedynym właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane oczywiście przez Prezydenta Miasta.

Zgromadzonych w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 przyjęli:

 • Pan Krzysztof Celiński – Prezes Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,
 • Pani Dorota Popińska – Członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,
 • Pan Jerzy Lejk – Członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,
 • Pani Teresa Kuźmińska – Rzecznik Prasowy Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,
 • Pan Adam Sapijaszko – Dyrektor Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Na dzisiejsze spotkanie niestety nie przybył zapowiadany Pan Andrzej Rogiński – Przewodniczący Stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy Metra. Stało się to z bardzo ważnych powodów służbowych – Pan Andrzej Rogiński jest redaktorem naczelnym „Głosu Mokotowa, Ursynowa i Piaseczna” i zatrzymały go bardzo ważne uroczystości, których organizatorem jest ta gazeta.

Zarząd Koła Miłośników Metra przybył w komplecie:

 • Pan Lucjan Kowalczyk – Przewodniczący Zarządu KMM,
 • Pan Gerard Maćkowiak – Członek Zarządu KMM,
 • Pan Karol J. Lubaczewski – Członek Zarządu KMM.

Dzisiejsze spotkanie miało zaakcentować trzy przypadające w pierwszej połowie kwietnia uroczystości bliskie sercu każdego miłośnika warszawskiej kolei podziemnej:

 • Dwudziestą rocznicę rozpoczęcia budowy Metra Warszawskiego. Co prawda pierwszą decyzję o budowie kolei podziemnej w Stolicy Polski podjęto już w 1925 r., a w latach pięćdziesiątych ub. wieku rozpoczęto nawet jej budowę, ale dla nas najważniejsze są wydarzenia z 1983 roku, gdy to w dniu 15 kwietnia wbito pierwszy pal ściany osłonowej pod wykop, w którym później powstał tunel B5. Przy okazji wspomniano też nieco historii. Otóż w latach siedemdziesiątych zaczęto opracowywać „założenia techniczno-ekonomiczne” budowy pierwszej linii metra z Ursynowa do Huty Warszawa oraz stacji postojowo-remotowej na przedpolu lasu Kabackiego. I choć prace te zostały wstrzymane decyzją partyjno-rządową – projekt nie trafił do kosza. Gdy w 1982 roku, podczas stanu wojennego, przywódca ZSRR Leonid Breżniew podczas wizyty w Warszawie obiecał dar w postaci 90 wagonów dla warszawskiego metra oraz „daleko idącą pomoc” w jego budowie – dokumentację odkurzono i stanowiła ona podwaliny dla projektu I linii metra.
 • Ósmą rocznicę uruchomienia pierwszej linii Metra Warszawskiego. W dniu 7 kwietnia 1995 roku otwarto dla ruchu pasażerskiego pierwszy 11-kilometrowy odcinek od stacji A1 Kabaty do stacji A11 Politechnika. od tamtego dnia pierwsza linia wydłużana była jeszcze dwukrotnie: najpierw do stacji A13 Centrum, a następnie do stacji A15 Ratusz. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w końcu tego roku pociągi dowiozą pasażerów do stacji A17 Dworzec Gdański, a w 2006 r – do stacji A23 Młociny zbudowanej koło Huty Lucchini.
 • Piątą rocznicę powstania Koła Miłośników Metra. Założycielem był Pan Lucjan Kowalczyk. Koło powstało w ramach warszawskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w 1998 roku. Po pewnym czasie przeszło pod opiekuńcze skrzydła Dyrekcji Metra Warszawskiego, a od 2001 roku zostało włączone w struktury Stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy Metra – organizacji, która od ponad dwudziestu lat lobbuje na rzecz budowy kolei podziemnej w stolicy Polski, uznając ją za bezalternatywny środek szybkiej i taniej komunikacji publicznej, gwarantującej nie tylko redukcję korków na ulicach i trasach komunikacyjnych miasta, ale i oddalenie widma smogu.

W trakcie spotkania uczestnicy skierowali wiele pytań do Zarządu Spółki Metro Warszawskie na interesujące tematy:

 • terminarza budowy stacji A18 Plac Wilsona,
 • częstotliwości kursowania pociągów po oddaniu do eksploatacji stacji A17 Dworzec Gdański,
 • perspektyw dokończenia I linii do 2006 roku,
 • warunków i możliwości przedłużenia I linii przez most Północny do osiedla Tarchomin,
 • oceny projektu zastąpienia budowy II linii metra uruchomieniem specjalnych pociągów na linii średnicowej PKP,
 • prac przygotowawczych do budowy II i III linii, a w szczególności sposobu przekroczenia rzeki Wisły,
 • możliwości wprowadzenia jazdy automatycznej pociągów (bez maszynisty),
 • planów wydłużenia składów rosyjskich wagonów serii 81 do 6 szt. w pociągu z określeniem możliwości zakupu
 • potrzebnych 30 szt. wagonów tej serii,
 • ogólnych planów gospodarki taborowej i przewidywanych dostaw oraz zakupów.

Na zakończenie dotychczasowy Przewodniczący Koła Pan Lucjan Kowalczyk uroczyście przekazał prowadzenie Koła Miłośników Metra Panu Karolowi J. Lubaczewskiemu w związku ze swoim planowanym przejściem na zasłużony odpoczynek. Pan Lucjan Kowalczyk zachowa tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu Koła, jednocześnie zobowiązując się do dalszej aktywnej pracy na rzecz Koła w miarę swoich możliwości. Nowy Przewodniczący zapowiedział kontynuowanie dobrej tradycji dobrowolnego stowarzyszenia miłośników metra, bez zbędnej formalizacji działań i bez systemu składkowego, co jest ważne w obecnych trudnych czasach. Równocześnie stwierdził, że po wakacjach zamierza poprosić Członków Koła o pomoc w działaniach, w szczególności o poszerzenie Zarządu Koła o ludzi młodych, aktywnych i oddanych sprawie Metra Warszawskiego.

Na tym spotkanie jubileuszowe zakończono.