Regulamin spotkań

Regulamin spotkań organizowanych przez Koło Miłośników Metra

 

Członkowie Koła Miłośników Metra oraz osoby uczestniczące w wycieczkach organizowanych przez KMM zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:

1. Każdy członek KMM ma prawo do uczestniczenia w wycieczkach przez nie organizowanych.

2. W wycieczce mogą uczestniczyć tylko osoby, które wypełniły wcześniej odpowiedni formularz zgłoszeniowy, a następnie otrzymały mailowo potwierdzenie zapisu w wycieczce.

3. Aby zapisać się na spotkanie KMM, należy zaakceptować klauzulę o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższej informacji na potrzeby funkcjonowania Koła Miłośników Metra, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późn. zm.”.

4. Udział w wycieczce jest możliwy tylko za okazaniem dowodu tożsamości.

5. Obowiązuje zakaz wstępu na wycieczki osobom pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.

6. Osoby do 16. roku życia muszą być podczas wycieczki pod opieką osoby dorosłej, która także musi znajdować się na liście osób zapisanych na spotkanie.

7. Osoby dorosłe ponoszą odpowiedzialność za przebywające z nimi osoby niepełnoletnie.

8. Podczas wycieczki na terenie Metra Warszawskiego należy postępować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP:

  • Uważać na niski strop i wystające z niego elementy podczas zwiedzania tuneli.
  • Pod żadnym pozorem nie zbliżać się do trzeciej szyny i innych elementów pod napięciem.
  • Nie wychylać się poza skrajnię peronu i za ogrodzenia.

9. Na terenie Metra Warszawskiego obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów, za wyjątkiem zgody od odpowiedniego organu MW.

10. W przypadku wycieczki w trakcie pracy metra nie wolno utrudniać pracy osobom pracującym w Metrze Warszawskim oraz należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników metra, osób oprowadzających itp. Zabrania się odłączać się od grupy.

11. Podczas spotkań przedstawiciele zarządu Koła mogą wykonywać zdjęcia służące do relacji z wycieczek, dlatego udział w wycieczce oznacza zgodę na ewentualną publikację swojego wizerunku na stronie Koła na podstawie ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późn. zm.

12. W przypadku naruszenia regulaminu zwiedzania przedstawiciele zarządu Koła oraz pracownicy metra mają prawo do wydalenia z wycieczki osoby, która go złamała.

13. W kwestiach nieobjętych regulaminem prosimy zgłaszać się bezpośrednio do zarządu Koła.