O nas

PIERWSZE KOŁO MIŁOŚNIKÓW METRA (1998–2007)

LucjanKoło Miłośników Metra powstało w 1998 roku z inicjatywy Kolegi Lucjana Kowalczyka, pełniącego od wtedy funkcję Przewodniczącego Koła. Początkowo zaistniała nieformalna grupa w ramach Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie, a następnie Koło zaczęło działać bezpośrednio pod opieką Dyrekcji Metra Warszawskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje tu pomoc Dyrekcji w działalności Koła, wielokrotnie okazywana przez te wszystkie lata. Wyrazy podziękowania należą się głównie Dyrektorowi Generalnemu Bohdanowi Zuniowi oraz Dyrektorowi Technicznemu Adamowi Sapijaszko.

W połowie 2001 roku Koło Miłośników Metra weszło w skład stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy Metra powstałego w 1982 roku i działającego od 2000 roku pod przewodnictwem Pana Andrzeja Rogińskiego.

Organizatorzy działalności Koła, wśród których dużą inicjatywę wykazał m.in. Kolega Gerard Maćkowiak, postawili sobie za cel umożliwienie wszystkim zainteresowanym poznanie struktury i działania warszawskiej kolei podziemnej. Realizowane to było przez spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Metra, szefami poszczególnych służb (ruchu, linii i stacji techniczno-postojowej), kierownikami działów i długoletnimi bądź społecznie aktywnymi pracownikami Metra. Duży społeczny wkład w organizację spotkań wniósł Kolega Piotr Zagozdon, kierownik sekcji technologicznej Działu Taboru MW, któremu niniejszym serdecznie dziękujemy.

Nawiązano również robocze kontakty ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, działającymi przy Metrze Warszawskim, a w szczególności Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji. Utrzymywane są też koleżeńskie kontakty z warszawskim Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz Stowarzyszeniem Sympatyków Komunikacji Szynowej.

W okresie wieloletniej działalności wielokrotnie umożliwiono Członkom i Sympatykom Koła zapoznanie się z:
. pracą poszczególnych stacji metra i ich zapleczem technicznym,
. pracą Centralnej Dyspozytorni oraz pracą dyżurnych ruchu na wybranych stacjach,
. pracą maszynistów pociągów metra,
. pracą Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, a zwłaszcza elektrowozowni,
. budową taboru metra,
. urządzeniami wentylacji w metrze,
. urządzeniami transportu pionowego podróżnych (windy i schody ruchome),
. budową nowych stacji metra w Warszawie,
. wyglądem tunelu metra,

i wieloma innymi tematami.

KarolW 2001 roku organizacją i koordynacją zajął się aktywnie, zwłaszcza od czasu wejścia Koła Miłośników Metra w skład Społecznego Komitetu Budowy Metra, Kolega Karol J. Lubaczewski, jako Przewodniczący Koła d/s organizacyjnych. Rok 2002 był poświęcony tematyce bezpieczeństwa ruchu pociągów i podróżnych oraz różnicom konstrukcyjnym i eksploatacyjnym pociągów rosyjskich typu 81 i alstomowskich Metropolisów.

7 kwietnia 2003 roku Kolega Lucjan Kowalczyk, z racji wieku, zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Koła, przyjmując tytuł Prezesa Honorowego w podziękowaniu za zaangażowanie w tworzenie Koła i jego rozwój. Nowym Prezesem Koła został Kolega Karol J. Lubaczewski. Jednocześnie tytuł honorowy Prezesa Juniora otrzymał najmłodszy członek Koła Miłośników Metra Kolega Karol A. Lubaczewski, który miał wtedy 8 lat.

W 2007 roku działalność koła, z przyczyn niezależnych od zarządu, została zawieszona.

REAKTYWOWANE KOŁO MIŁOŚNIKÓW METRA (od 2014 roku)

W 2012 roku Kolega Karol A. Lubaczewski, jako Prezes Junior Koła Miłośników Metra, podjął decyzję o reaktywacji Koła. Całe zamierzenie zostało spełnione i od 2014 roku koło znów funkcjonuje, za co serdecznie mu dziękujemy.

W 2015 roku zorganizowaliśmy 5 spotkań, z których 3 odbyły się na nowo otwartej II linii, a 2 były prezentacjami wygłoszonymi przez zaproszonych gości reprezentujących przedsiębiorstwa ściśle związane z budową nowej nitki.

W 2016 roku dwukrotnie odwiedziliśmy STP Kabaty – raz w ramach Dni Transportu Publicznego, zaś za drugim razem w celu bliższego poznania taboru metra.

W 2017 roku kontynuujemy naszą działalność i organizujemy kolejne spotkania.

Informacje o aktualnym składzie Zarządu Koła znajdziesz na tej stronie.