Historia KMM

GENEZA

W 1995 uruchomiony został w Warszawie pierwszy odcinek I linii metra. Nowy środek miejskiej komunikacji od samego początku eksploatacji zaczął zyskiwać spore rzesze zwolenników. Część tych osób wówczas już należała bądź wstąpiła w szeregi Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. W ramach tej organizacji zaistniała nieformalna grupa szczególnie interesująca się stołecznym metrem i to ona jest bezpośrednią poprzedniczką Koła.

PIERWSZE KOŁO MIŁOŚNIKÓW METRA (1998–2007)

LucjanKoło Miłośników Metra powstało w 1998 roku z inicjatywy Kolegi Lucjana Kowalczyka, pełniącego od wtedy funkcję Przewodniczącego Koła. Dotychczasowa nieformalna grupa w ramach KMKM wydzieliła się i utworzyła KMM, które zaczęło działać bezpośrednio pod opieką Dyrekcji Metra Warszawskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje tu pomoc Dyrekcji w działalności Koła, wielokrotnie okazywana przez te wszystkie lata. Wyrazy podziękowania należą się głównie Dyrektorowi Generalnemu Bohdanowi Zuniowi oraz Dyrektorowi Technicznemu Adamowi Sapijaszko.

W połowie 2001 roku Koło Miłośników Metra weszło w skład stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy Metra powstałego w 1982 roku i działającego od 2000 roku pod przewodnictwem Pana Andrzeja Rogińskiego.

Organizatorzy działalności Koła, wśród których dużą inicjatywę wykazał m.in. Kolega Gerard Maćkowiak, postawili sobie za cel umożliwienie wszystkim zainteresowanym poznanie struktury i działania warszawskiej kolei podziemnej. Realizowane to było przez spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Metra, szefami poszczególnych służb (ruchu, linii i stacji techniczno-postojowej), kierownikami działów i długoletnimi bądź społecznie aktywnymi pracownikami Metra. Duży społeczny wkład w organizację spotkań wniósł Kolega Piotr Zagozdon, kierownik sekcji technologicznej Działu Taboru MW, któremu niniejszym serdecznie dziękujemy.

Nawiązano również robocze kontakty ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, działającymi przy Metrze Warszawskim, a w szczególności Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji. Utrzymywane są też koleżeńskie kontakty z warszawskim Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz Stowarzyszeniem Sympatyków Komunikacji Szynowej.

W okresie wieloletniej działalności wielokrotnie umożliwiono Członkom i Sympatykom Koła zapoznanie się z:

  • pracą poszczególnych stacji metra i ich zapleczem technicznym,
  • pracą Centralnej Dyspozytorni oraz pracą dyżurnych ruchu na wybranych stacjach,
  • pracą maszynistów pociągów metra,
  • pracą Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, a zwłaszcza elektrowozowni,
  • budową taboru metra,
  • urządzeniami wentylacji w metrze,
  • urządzeniami transportu pionowego podróżnych (windy i schody ruchome),
  • budową nowych stacji metra w Warszawie,
  • wyglądem tunelu metra

i wieloma innymi tematami.

KarolW 2001 roku organizacją i koordynacją zajął się aktywnie, zwłaszcza od czasu wejścia Koła Miłośników Metra w skład Społecznego Komitetu Budowy Metra, Kolega Karol J. Lubaczewski, jako Przewodniczący Koła ds. organizacyjnych. Rok 2002 był poświęcony tematyce bezpieczeństwa ruchu pociągów i podróżnych oraz różnicom konstrukcyjnym i eksploatacyjnym pociągów rosyjskich typu 81 i alstomowskich Metropolisów.

7 kwietnia 2003 roku Kolega Lucjan Kowalczyk, z racji wieku, zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Koła, przyjmując tytuł Prezesa Honorowego w podziękowaniu za zaangażowanie w tworzenie Koła i jego rozwój. Nowym Prezesem Koła został Kolega Karol J. Lubaczewski. Jednocześnie tytuł honorowy Prezesa Juniora otrzymał najmłodszy członek Koła Miłośników Metra Kolega Karol A. Lubaczewski, który miał wtedy 8 lat.

W 2007 roku działalność koła, z przyczyn niezależnych od Zarządu, została zawieszona.

REAKTYWOWANE KOŁO MIŁOŚNIKÓW METRA (OD 2014 ROKU)

W 2012 roku Kolega Karol A. Lubaczewski, jako Prezes Junior Koła Miłośników Metra, podjął decyzję o reaktywacji Koła. Całe zamierzenie zostało spełnione i od 2014 roku Koło znów funkcjonuje, za co serdecznie mu dziękujemy.

W 2015 roku zorganizowaliśmy 5 spotkań, z których 3 odbyły się na nowo otwartej II linii, a 2 były prezentacjami wygłoszonymi przez zaproszonych gości reprezentujących przedsiębiorstwa ściśle związane z budową nowej nitki.

W 2016 roku zorganizowaliśmy łącznie 4 spotkania. Dwa razy dyskutowaliśmy na temat spraw bieżących oraz dwukrotnie odwiedziliśmy STP Kabaty – raz w ramach Dni Transportu Publicznego, zaś za drugim razem w celu bliższego poznania taboru metra.

W 2017 roku udało nam się zorganizować aż 6 spotkań – 2 informacyjne o budowanych odcinkach metra, 2 na stacje eksploatowane oraz 2 na stację budowaną.

Rok 2018 był jeszcze lepszy, bowiem zorganizowaliśmy aż 12 spotkań Koła, a wśród nich znalazły się wycieczki na budowanych i eksploatowanych obiektach metra, wizyta w pozostałościach metra głębokiego na Targówku oraz spotkania tematyczne. Uczestniczyliśmy także w licznych inicjatywach zewnętrznych.

W 2019 roku kontynuujemy naszą działalność i organizujemy kolejne spotkania.

Historię z lat 1998-2007 opracował Karol J. Lubaczewski, o genezę i historię od 2014 uzupełnił Jakub Murat.