Wrześniowe otwarcie i dni otwarte

Do kalendarium warszawskiego metra dopisana została data 15 września 2019 roku, kiedy to uruchomiono przedłużenie II linii na Targówek. Tydzień później natomiast w ramach dnia otwartego warszawiacy mogli zobaczyć postępy na budowie metra na Woli. Poniżej przybliżamy te wydarzenia i wspominamy również inne istotne momenty dotyczące warszawskiej kolei podziemnej, które miały miejsce w poprzednim miesiącu.

Metro dojechało na Targówek!

10 maja, dzień przed końcem kontraktu, Astaldi ukończyło budowę odcinka II linii metra do stacji C18 Trocka. Pod koniec lipca inwestycja została odebrana przez miasto, ale dopiero w dniach 26-28 sierpnia ratusz przekazał Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego ostatnie dokumenty uzupełniające wnioski o pozwolenie na użytkowanie dla 6 nowo powstałych obiektów – 3 stacji i 3 wentylatorni. Wnioski te stały się wówczas kompletne i poprawne oraz tym samym stanowiły podstawę do rozpoczęcia kontroli, niezbędnych do wydania wymaganych pozwoleń. 3 września wizyty inspektorów rozpoczęto od stacji C17 Targówek Mieszkaniowy. Następnego dnia prowadzone były, w ramach szkolenia maszynistów, rozkładowe jazdy na wydłużonej trasie bez pasażerów na nowym odcinku. Kolejny raz taka sytuacja miała miejsce tydzień później i w kolejnych dniach. Również 11 września WINB pozytywnie zakończył kontrole i dzień później wydał niezbędne pozwolenia. 13 września dokumenty wpłynęły do ratusza i wówczas miasto poinformowało o otwarciu planowanym na 15 września. Tego dnia w samo południe, po briefingu prasowym prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, z nowej stacji końcowej w stronę centrum wyruszył pierwszy pociąg. Nowe stacje w dniu ich otwarcia przyciągnęły przeszło 40 tys. zainteresowanych, a wydarzeniu towarzyszył piknik rodzinny przy stacji C17 Targówek Mieszkaniowy.

Stacja C16 Szwedzka w dniu otwarcia

Otwarcie nowego odcinka pociągnęło za sobą zmiany w rozkładzie jazdy linii M2. Odcinek centralny, liczący 7 stacji i 6,1 km długości, obsługiwany był 12 składami, które pokonywały całą trasę w 11 minut. Wydłużona nitka ma 10 stacji i 9,7 km długości, jeździ po niej 15 pociągów, a przejechanie z Ronda Daszyńskiego do Trockiej zajmuje 17 minut. 28 września poprawione zostały częstotliwości między szczytami komunikacyjnymi oraz w weekendy – pociągi przed wydłużeniem linii odjeżdżały ze stacji w międzyszczycie, soboty i niedziele odpowiednio co 6:00, 6:30 i 7:30, a obecnie czasy te to 5:00, 6:00 i 6:30. Nie uległa zmianie częstotliwość szczytowa wynosząca 2:50 oraz kursów w weekendowe noce, które nadal są realizowane co kwadrans. Nie zmieniły się także godziny kursowania, wynikające z nocnej przerwy technologicznej metra – pierwsze pociągi wyjeżdżają ze stacji końcowych około godz. 5:00, a ostatnie kończą jazdę o 0:40. W praktyce oznacza to, że pierwszy pociąg w kierunku centrum jest na Dworcu Wileńskim kilka minut później niż to miało miejsce przed wydłużeniem linii.

Rozkład jazdy dla stacji C17 Targówek Mieszkaniowy
Mat. Metro Warszawskie

Przedłużenie II linii metra oznaczało także wdrożenie zapowiadanych zmian w układzie komunikacyjnym Targówka oraz sąsiednich dzielnic i miejscowości. 15 września o godz. 11:00, czyli godzinę przed wydłużeniem linii metra M2, uruchomiona została nowa linia autobusowa 269, która łączy Bródno ze stacją C17 Targówek Mieszkaniowy po drodze przejeżdżając też przy stacji C18 Trocka. 28 września zmiany tras dotknęły linii 162 i 517, zaś 30 września zmodyfikowano przebiegi linii 120, 156, 160, 212, 256, 345, 412 i 527 oraz zlikwidowano linie 227, 327 i E-7. W najbliższym czasie zostanie także wdrożona nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Trocka / Radzymińska, pociągająca za sobą m.in. zmiany tras linii mareckich 140, 340 i 738.

Autobus linii 269 na przystanku Metro Trocka

Dni Transportu Publicznego z koleją podziemną

21 i 22 września odbyły się Dni Transportu Publicznego. W wydarzeniu tym, organizowanym od 2002 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, uczestniczyło, rzecz jasna, także Metro Warszawskie. Pierwszego dnia imprezy, na terenie zajezdni autobusowej R-3 Ostrobramska, wystawiono stoisko spółki, gdzie można było m.in. dowiedzieć się ciekawych informacji o budowie metra, wziąć udział w konkursie wiedzy, sfotografować się z krecikiem oraz otrzymać bezpłatne wejściówki na niedzielne zwiedzanie STP Kabaty. Drugiego dnia DTP w godz. 10:00-17:00 zaplecze metra odwiedziło łącznie około 500 osób. Trasa wiodła standardowo kładką nad torami, z której widoczny był wyjazd z tunelu i w oddali również mała elektrowozownia, do „grzybka” mieszczącego dyspozytornię STP, przy którym prezentowany był pojazd ratownictwa technicznego Mercedes-Benz Unimog U400. Drugim ważnym punktem na trasie była elektrowozownia, gdzie zwiedzającym pokazane zostały m.in. tory naprawcze, tokarka podtorowa oraz kabina maszynisty składu Inspiro.

Wschodnia głowica STP Kabaty widziana z kładki nad torami

Również w niedzielę Metro Warszawskie zorganizowało dzień otwarty na budowie stacji C8 Płocka. W godz. 11:00-15:00 zainteresowani mieli okazję zobaczyć postępy przy odtwarzaniu ul. Płockiej i poziom zaawansowania prac wykończeniowych na dwa miesiące przed zakończeniem inwestycji. Na powierzchni widoczne były konstrukcje wyjść i szybów windowych oraz czerpnio-wyrzutnia wentylatorni stacyjnej, a także przywrócona jezdnia jeszcze bez warstwy ścieralnej, fragmenty chodników i trawników oraz świeżo posadzone rośliny pokazowe. Wykorzystane przez zwiedzających dwustronne wejście w południowo-wschodnim kwartale skrzyżowania Wolskiej z Płocką wyposażono już w stalową konstrukcję i pierwsze szklane okładziny z brązowym motywem, zaś pod ziemią obecne były panele ścienne i sufitowe, białe lastryko na posadzce, pierwsze tablice informacyjne oraz schody ruchome prowadzące na peron. W hali peronowej zamontowano już większość mlecznych podświetlanych paneli sufitowych przeplatanych miedzianymi wstawkami, a w najbliższym czasie do stelaży na ścianach zatorowych przykręcone zostaną arkusze miedzianej blachy w różnych odcieniach. Wystrój stacji nawiązuje do historii okolicy, w której znajdowały się niegdyś zakłady przemysłu elektronicznego.

Hala peronowa stacji C8 Płocka

Prehistoryczny słoń z Woli na muralu

Jak już informowaliśmy na naszej stronie internetowej, odnalezienie na budowie stacji C8 Płocka pod koniec listopada 2018 roku szczątków prehistorycznego zwierzęcia, które okazały się należeć do słonia leśnego, zostanie odpowiednio upamiętnione. Oprócz specjalnej ekspozycji na wspomnianej stacji, powstanie również okolicznościowy mural. Inicjatywa ta zrodziła się w lutym 2019 roku w Urzędzie Dzielnicy Wola. W czerwcu ogłoszony został konkurs „Wolskie odkrycie – prehistoryczne życie” na projekt grafiki, która ozdobi północną elewację budynku pod adresem Skierniewicka 11 o wymiarach 13,12 × 15,38 m, co daje powierzchnię 201,78 m2. Prace, nawiązujące do hasła konkursu i znaleziska, można było nadsyłać do końca sierpnia. 10 września ogłoszono, że spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wybrano projekt autorstwa Marty Żylskiej. Zwycięska grafika, utrzymana w wyrazistych, przenikających się barwach, przedstawia słonia leśnego przy wejściu na stację metra oraz elementy prehistorycznej fauny i flory. Do autorki trafiła nagroda w wysokości 5000 zł, której współfundatorem była firma Gülermak, wykonawca wolskiego odcinka II linii metra. Mural zostanie wykonany najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

Projekt muralu na budynku przy ul. Skierniewickiej 11
Mat. UD Wola

Kto dostarczy prąd dla metra?

Jednym z ciekawszych przetargów, w którym we wrześniu otwarto oferty, było postępowanie na dostawę energii elektrycznej dla Metra Warszawskiego w roku 2020. Spółka obecnie eksploatuje 19 podstacji trakcyjno-energetycznych wyposażonych w 40 przyłączy średniego napięcia i odbierających energię w taryfie B21 oraz 1 podstację z 2 przyłączami niskiego napięcia i korzystającą z energii w taryfie C21. Za wszystkie te przyłącza odpowiada Innogy Stoen Operator z wyjątkiem kilku na stacjach A15 Ratusz Arsenał i A17 Dworzec Gdański, które są w gestii PKP Energetyka. W przyszłym roku metro zacznie użytkować także podstację z 2 przyłączami SN na stacji C7 Młynów. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przez wszystkie te punkty metro określiło na 138 700 MWh dla taryfy B21 oraz 300 MWh dla taryfy C21. 29 sierpnia spółka ogłosiła potrzebę zakupu tych wolumenów i do 16 września chęć ich dostarczenia wyraziły 4 podmioty. Co ciekawe, wszystkie zmieściły się w budżecie przewidzianym przez Metro Warszawskie, a ich oferty były bardzo zbliżone do siebie. Metro zagospodarowało na ten cel niecałe 59 mln zł, a najtańsza okazała się poznańska Enea z kwotą 56 mln zł. Druga w kolejności była firma Elektrix z Warszawy z propozycją 56,2 mln zł, trzecia oferta pochodziła od PGE Obrót z Rzeszowa – 56,5 mln zł, najdroższa natomiast była Energa Obrót z Gdańska – 57,9 mln zł. Jedynym kryterium w postępowaniu była cena, trwa ocena złożonych ofert.

Podstacja trakcyjno-energetyczna stacji C7 Młynów, prezentowana podczas majowego dnia otwartego

Finansowanie rozbudowy kolei podziemnej zabezpieczone

26 września Miasto Stołeczne Warszawa podpisało z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową, zabezpieczającą finansowanie rozbudowy II linii metra. Zakłada ona udostępnienie Warszawie kredytu preferencyjnego w wysokości do 1,5 mld zł, który zabezpieczy realizację odcinka zachodniego od stacji C9 Rondo Daszyńskiego do Stacji Techniczno-Postojowej Karolin oraz odcinka wschodniego-północnego od stacji C15 Dworzec Wileński do stacji C21 Bródno. Jest to już dziesiąta umowa tego rodzaju między stolicą Polski a tą wspólnotową instytucją, która dotychczas udzieliła Warszawie kredytów na łączną kwotę ponad 4 mld zł. Dzięki temu wsparciu możliwa jest sprawna realizacja inwestycji i zapewnienie dobrej kondycji budżetu miasta, co jest szczególnie istotne przy wielosetmilionowych czy nawet miliardowych kontraktach na budowę metra.

Wiceprzewodniczący EBI Vazil Hudák i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po podpisaniu umowy
Mat. UM Warszawa

Znamy projektantów pominiętych stacji I linii

W maju poinformowaliśmy, że Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektów budowlanych stacji A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. W czerwcu pierwotny termin składania ofert został przedłużony, dlatego dopiero w lipcu poznaliśmy podmioty zainteresowane realizacją tego zadania. Konkurowały ze sobą dwa przedsiębiorstwa z dużym doświadczeniem w projektowaniu warszawskiego metra – Metroprojekt mający na koncie znaczną większość stacji I linii i część II linii oraz ILF, który także bierze udział w opracowywaniu kolejnych obiektów II linii. Oferty zmieściły się w zakładanym budżecie oraz były kompletne i poprawne, toteż metro dokonało ich oceny i 27 września wybrało korzystniejszą propozycję. Doświadczenie projektantów w przypadku obydwu firm otrzymało maksymalną notę 60 pkt, dlatego zadecydowała cena. ILF, który wycenił swoje usługi na 7,613 mln zł, otrzymał w kryterium ekonomicznym 38,69 pkt, a Metroprojekt za ofertę na poziomie 7,364 mln zł dostał maksymalną ocenę 40 pkt i to właśnie do niego trafiło to zamówienie. Niebawem zostanie podpisana umowa i od tego momentu inżynierowie będą mieli dwa lata na wykonanie powierzonego im zadania.

Wizualizacja hali peronowej stacji A12 Plac Konstytucji z 1990 roku
Mat. „Koncepcja architektoniczno-plastyczna M’90”

Niezmiernie cieszy nas długo wyczekiwane przez mieszkańców uruchomienie nowego odcinka warszawskiego metra na Targówku. Jesteśmy również zadowoleni ze wszystkich pozostałych wydarzeń opisanych powyżej i gwarantujemy, że do poruszonych tu tematów jeszcze wrócimy w przyszłych podsumowaniach.

Leave a Reply