Zadymianie na Szwedzkiej, szczelinówki na Bródnie

W czerwcu 2019 roku, podobnie jak miesiąc wcześniej, miały miejsce ważne wydarzenia związane z warszawskim metrem. Nasi przedstawiciele wzięli udział w dwóch spotkaniach prasowych przygotowanych przez stołeczny ratusz i bacznie obserwowali pozostałe zdarzenia.

Ćwiczenia straży pożarnej na nowym odcinku

Jak już informowaliśmy, 10 maja została zakończona budowa I etapu odcinka wschodniego II linii, obejmującego stacje C16 Szwedzka, C17 Targówek Mieszkaniowy i C18 Trocka. Wcześniej, bo już pod koniec kwietnia, Metro Warszawskie rozpoczęło składanie wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie nowo powstałych obiektów, czym uruchomiono procedurę odbiorową. Do 17 czerwca nowa trasa otrzymała opinie wystawione przez sanepid i straż pożarną. Następnego dnia strażacy, wspierani przez miejskie służby zarządzania kryzysowego, odbyli specjalny trening, w trakcie którego zapoznali się z topografią nowo powstałej stacji Szwedzka oraz przeprowadzili na niej widowiskowy test systemów przeciwpożarowych i oddymiających. W pokazie tym udział wzięli przedstawiciele mediów oraz lokalnych władz.

Pociąg metra przy peronie stacji C17 Targówek Mieszkaniowy

Goście zostali zaproszeni na stację Targówek Mieszkaniowy, skąd składem Inspiro nr 42 przejechali na stację Trocka. Na zlokalizowanych za nią torach odstawczych, które mieliśmy okazję zobaczyć w pierwszych dniach czerwca, pociąg zmienił kierunek i zawiózł uczestników spotkania na stację Szwedzka. Początkowo była ona w stanie „normalnej pracy” – taka, jaką zastaną ją pasażerowie. Następnie na peronie zasymulowany został pożar. Źródło ognia imitowały dwa niewielkie symulatory gazowe, zaś naturalny, gorący dym, układający się jak w czasie pożaru, uzyskano ze specjalnego agregatu ustawionego obok. Gdy kłęby dymu zaczęły zbierać się pod sufitem, uruchomił się system detekcji dymu, który przekazał sygnał dalej do poszczególnych urządzeń i automatycznie uruchomił sekwencję zdarzeń. W pierwszej kolejności załączył się dźwiękowy system ostrzegania, po czym schody ruchome zatrzymały się i zmieniły bieg na jazdę do góry, zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Równocześnie uruchomiły się wentylatory oddymiające i wyciągowe – te pierwsze kierowały dym ze stacji do tunelu, drugie zaś wyrzucały go bezpiecznie na zewnątrz. Pasażerowie mają wtedy czas na ewakuację. Po około 4 minutach od początku zadymiania, wyłączone zostało zasilanie podstawowe na rzecz awaryjnego. Podtrzymywało ono m.in. oświetlenie ewakuacyjne oraz wszystkie systemy i urządzenia niezbędne strażakom do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w bezpiecznej, oddymionej strefie. Polegają one na zlokalizowaniu i opanowaniu ogniska pożaru oraz ewentualnej ewakuacji poszkodowanych. Łącznie po blisko 12 minutach próba zakończyła się – dym został całkowicie usunięty z hali peronowej, a stacja została przywrócona do „normalnej eksploatacji”.

Sztuczne zadymianie hali peronowej stacji C16 Szwedzka

Stacja końcowa nabiera kształtów

28 września 2018 roku została zawarta umowa na realizację wschodniego zakończenia II linii, prowadzącego na Bródno. Prace w terenie przy stacji końcowej o symbolu C21 i roboczej nazwie Bródno rozpoczęto w listopadzie, zaś w maju 2019 roku, m.in. po wycince zieleni, rozbiórce kilku obiektów, przełożeniu części instalacji podziemnych i wykonaniu murków prowadzących, rozpoczęto głębienie ścian szczelinowych. 24 czerwca stołeczny ratusz zaprosił dziennikarzy do nowo otwartego docelowego punktu informacyjnego przy ul. Bazyliańskiej 7, gdzie przybliżone zostały postępy w tej inwestycji.

Punkt informacyjny budowy metra na Bródnie

Następnie przedstawicieli mediów zaproszono na plac budowy stacji Bródno. W bezpośrednim sąsiedztwie infopunktu trwało nadal przekładanie kolidujących instalacji, zaś na drugim końcu rozległego placu, na wschód od ul. Rembielińskiej i utrzymanych na niej na czas budowy torów tramwajowych, postępowały prace przy szczelinówkach. W grunt wpuszczany był ogromny chwytak, wybierający ziemię z głębokości ponad 30 m. Następnym etapem jest umieszczenie w wykonanym otworze zbrojenia oraz zalanie go betonem. W ten sposób w cyklu 24-godzinnym powstają kolejne 1,5-metrowe sekcje ściany szczelinowej. Podczas wizyty na budowie było ich już 56.

Głębienie wykopu pod ściany szczelinowe stacji C21 Bródno

Budowa postępuje – zmiany na drogach

Na początku miesiąca zamknięty został fragment ul. Świętego Wincentego. Wykonawca stacji C20 Kondratowicza zamierza w niecałe trzy miesiące wykonać podziemny łącznik prowadzący od metra na przyszłe przystanki tramwajowe trasy na Białołękę. W związku z tymi pracami zmianom uległy trasy kilku linii autobusowych, a dodatkowo uruchomione zostały dwie linie zastępcze.

W ostatniej dekadzie czerwca natomiast wprowadzone zostały liczne zmiany związane z kolejnym etapem budowy metra na Woli i Bemowie – stacji C5 Ulrychów i C4 Bemowo. Na ul. Górczewskiej nastąpiło przełożenie ruchu na jezdnię południową, co dla komunikacji miejskiej oznacza jedynie niewielkie zmiany przystankowe.

Przedłużone przetargi

Ogłoszone pod koniec maja przetargi na projekty dwóch pominiętych stacji I linii oraz studium III linii odrobinę się przedłużą. Metro Warszawskie pierwotnie planowało zakończyć zbieranie ofert, odpowiednio, 24 i 25 czerwca. Liczne pytania nadesłane przez potencjalnych wykonawców wymusiły jednak przesunięcie terminów ostatecznie na 11 i 16 lipca. To niewielkie wydłużenie postępowań nie wpłynie w żaden sposób na ewentualną realizację zamówień.

Planowana lokalizacja stacji A16 Muranów
Mat. Metro Warszawskie

Dziękujemy Urzędowi m.st. Warszawy, Metru Warszawskiemu i budowniczym za organizację spotkań prasowych i pozostałe wydarzenia związane ze stołeczną koleją podziemną.

Leave a Reply