NOWY TERMIN: Sterowanie Ruchem Kolejowym – wycieczka na stację C14 Stadion Narodowy i do Centrali Ruchu ZTM

Pasjonaci kolei i ludzie wielkich pomysłów, czyli Koło Miłośników Metra pod patronatem Metra Warszawskiego, zapraszają na drugą w 2023 roku wycieczkę po Warszawskiej kolei podziemnej: Sterowanie Ruchem Kolejowym – C14 Stadion Narodowy i Centrala Ruchu Zarządu Transportu Miejskiego.

W piątek 14 kwietnia 2023 roku wybierzemy się na zwiedzanie stacji metra C14 Stadion Narodowy, a następnie zobaczymy Centralę Ruchu ZTM. Zobaczymy między innymi pomieszczenie dyżurnego ruchu, zamki i spłony, zarządzanie ruchem kolejowym, urządzenia kontroli ruchu kolejowego, a tematem przewodnim będzie SRK czyli Sterowanie Ruchem Kolejowym. Postaramy się odpowiedzieć na takie pytania jak co się dzieje w przypadku pozostawienia przez podróżnych bagażu, jak bezpiecznie prowadzi się ruch pociągów, czym jest kontrola zajętości odcinka, jak przestawia się rozjazdy i w końcu, dlaczego system SOP jest tak ważny?

Dodatkową atrakcją, z którą wiązało się przesunięcie pierwotnego terminu wycieczki, będzie przejazd pociągiem technicznym, którym wyruszymy ze stacji C04 Bemowo. Dojedziemy nim na nieużywany obecnie peron stacji C14 Stadion Narodowy, który w przyszłości będzie częścią linii M3. Będzie więc to nie lada atrakcja, aby w ramach wycieczki skorzystać z niego na długo przed jego otwarciem dla regularnego ruchu pasażerskiego!

Zbiórkę zaplanowaliśmy na godzinę 8:50 w piątek 14 kwietnia 2023, na stacji metra C04 Bemowo (dokładne koordynaty zostaną przekazane na dzień przed zwiedzaniem). Przed rozpoczęciem zwiedzania odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP. Naszą wycieczkę zakończymy około godziny 15:30 w siedzibie ZTM przy ul. Grochowskiej 316/320.

Aby wziąć udział w wycieczce, należy na nią uprzednio się zapisać. Będzie to możliwe za pośrednictwem portalu GoOut od piątku 07.04.2023 od godz. 20:00 pod następującym linkiem: https://goout.net/pl/bilety/sterowanie-ruchem-kolejowym-c14-stadion-narodowy-i-centrala-ruchu-ztm/fffs/?fbclid=IwAR17IpLAT7ITRZI–4W0tt2R-QoKcQpoXzNaH1wEtHz31sYr-bIgx4rvqf4

Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do założenia długich spodni, zakrywających kostkę oraz wygodnego, stabilnego obuwia, na grubej podeszwie. Osoby ubrane niezgodnie z powyższymi zasadami nie zostaną dopuszczone do zwiedzania.

W trakcie wycieczki na terenie metra obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania. Osoby łamiące regulamin, zostaną wyproszone ze zwiedzania.

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

W wycieczce mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia. Najważniejsze punkty regulaminu znajdują się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z treścią całego regulaminu.

 1. Bilety na wycieczki bezpłatne będą dystrybuowane wyłącznie drogą elektroniczną.
  1. W wycieczce bezpłatnej mogą brać udział tylko osoby, które zarezerwowały wcześniej bilet za pośrednictwem portalu zewnętrznego (GoOut).
  2. Zwiedzający otrzyma bilet elektroniczny lub elektroniczne potwierdzenie rezerwacji, które upoważni go do wzięcia udziału w wycieczce.
  3. Przed wejściem na wycieczkę Organizator będzie sprawdzał bilety, które zwiedzający powinien okazać w formie elektronicznej lub papierowej, a w szczególnych przypadkach podać swoje dane z formularza rejestrowego celem potwierdzenia rejestracji.
 2. Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie będą wpuszczane na wycieczkę, nawet z zakupionym biletem.
 3. W wycieczkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, chyba że gospodarz określił inaczej (informacje o minimalnym wieku uczestników każdorazowo są przekazywane w opisie danego wydarzenia), wówczas każda osoba do 16. roku życia musi być podczas wycieczki pod opieką osoby dorosłej, która także musi posiadać bilet. Osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za przebywające z nimi osoby nieletnie. Natomiast osoby powyżej 16. roku życia a przed 18. rokiem życia muszą posiadać i okazać Organizatorowi podpisane oświadczenie rodzica o zgodzie na udział w imprezie. Oświadczenie winno zawierać numer telefonu do rodziców.
 4. Podczas wycieczek należy przestrzegać wszelkich zasad określonych przez gospodarza oraz postępować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP i zdrowym rozsądkiem:
  1. stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
  2. uważać na nierówne podłoża, niskie stropy oraz wystające z nich elementy;
  3. nie wychylać się poza skrajnię i za ogrodzenia;
  4. nie spożywać alkoholu i nie zażywać środków odurzających w trakcie wycieczki;
  5. nie palić wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, nie używać systemów podgrzewania tytoniu w trakcie wycieczki z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 5. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody na mieniu i zdrowiu uczestników powstałe w trakcie wycieczki. Odwiedzane obiekty jak np. zakłady przemysłowe, wydobywcze, wydarzenia zamknięte pojazdów szynowych, charakteryzują się podwyższonym stopniem zagrożenia, dlatego każdy uczestnik bezwzględnie musi przestrzegać zasad BHP oraz mieć na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczestników.
 6. W trakcie spotkań przedstawiciele Zrobotyzowani mogą wykonywać zdjęcia służące do ilustrowania relacji z wycieczek, dlatego udział w wycieczce oznacza zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach Zrobotyzowani oraz w innych miejscach przez nich administrowanych (np. Facebook).
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu wycieczki, przedstawiciele Zrobotyzowani bądź gospodarza mają prawo do wydalenia z wycieczki osoby, która nie stosuje się do określonych zasad.

Zgłaszając się na wydarzenie, akceptujesz Regulamin spotkań organizowanych przez Zrobotyzowani oraz politykę prywatności. Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatorów mailowo: hello@zrobotyzowani.com.pl.

Do zobaczenia na wycieczce!